LEROK

Zemné práce, Stavebná činnosť, Autodoprava

Plastové vodojemy

Významná novinka na Slovensku bola inštalácia samonosných plastových vodojemov v objeme 150 m3 (2x75 m3) v obci Zubák v rámci výstavby obecného vodojemu.. Majú dlhú životnosť a ľahkú údržbu. Sú úplne nepriepustné proti priesaku vody. Realizácia je jednoduchá, pokladajú sa do lôžka z kameniva. Inštaláciu potrubí a ventilov vykonávame do plastovej alebo betónovej komory. Podobné vodojemy sa v Alpách používajú takmer 30 rokov. Majú viacero ekonomických a ekologických predností pred betónovými vodojemami.