LEROK

Zemné práce, Stavebná činnosť, Autodoprava

Vodohospodárske stavby:

Vodovody

Kanalizácie

Vodovodné prípojky

Plastové samonosné vodojemy

Úpravy vodných tokov


Cestné stavby:

Výstavba lesných ciest asfaltových

Výstavba lesných ciest prašných

Úpravy ciest a priekop

Rekonštrukcie ciest